Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

 

Primenjuje se kod

 

•          bolnih stanja i sindroma

•          reumatskih oboljenja

•          degenerativnih oboljenja kičmenog stuba i zglobova

•          vanzglobnog reumatizma (oboljenja tetiva i tetivnih pripoja-teniski lakat,golferski lakat,ahilodija; periartritis – bolno rame;trigger tačke,kalcifikati-trn u peti…)

•          ortopedskih stanja ( pre i postoperativna terapija)

•          deformiteta i oboljenja kičmenog stuba (korektivne vežbe za decu i odrasle)

•          posttraumatskih stanja ( nakon preloma,uganuća, iščašenja, sportskih povreda…)

•          neuroloških oboljenja ( pareze i paralize perifernih nerava, stanje nakon moždanog udara)

•          poremećaja cirkulacije i mikrocirkulacije

•          osteoporoze

•          celulitisa

•          MOGUĆNOST PREGLEDA I TERAPIJE U KUĆI PACIJENTA

 •      Homeopatija
 • Individualne i grupne terapeutske vežbe
 • Joga
 • Aviva vežbe za žene i za muškarce

 

Da krenemo redom…..

 

Procena posturePostura- Držanje ili nošenje tela… znate li kako se nosite?…

Postura je biološka karakteristika ljudskog bića stvarana kroz njegovu evoluciju, a označava  statičko i dinamičko držanje tela u prostoru i odnosu sa okolinom.

Uz specijalistički pregled lekara fizijatra koji se sastoji od dva segmenta, opšteg, koji podrazumevauvid u medicinsku dokumentaciju,uzimanje anamneze, prateću dijagnostiku(RTG, UZ, MR...) fizijatar procenjuje vaš lokalni status, a zatim i posturu koju vaš bol nameće i traži način za smanjenje tegobe da bi mogli da procenimo funkciju, što je drugi segment pregleda, koji obavlja terapeut u svakodnevnom radu sa Vama... Procena držanja i kretanja se sastoji od: procene stopala, svih zglobova ekstremiteta, evidentira sve mišićno-ligamentne prenapregnutosti koje utiču na oblik i funkciju tela, te specifične ortopedske, neurološke ili osteopatske testove. To je baza za određivanje uzroka svih poremećaja lokomotornog aparata nakon čega se određuju  fizioterapeutske procedure, dužina i učestalosti tretmana kojim će se potvrditi dijagnoza,umanjiti bol i postaviti dalji temelj za vraćanje  funkcije tela koja je narušena . Ova usluga je obavezna kod prvog dolaska korisnika ili pacijenta ako već postoji evidentirana tegoba.

Zdravu posturu uslovljava pravilna građa skeleta,dobra muskulatura,simetrija parnih delova tela,stanje nervnog sistema i refleksni mehanizmi. Razlikujemo dve osnovne vrste držanja ili posture : PASIVNU uspravljenost delova tela bez mišićne aktivnosti koju održavaju kosti,ligamenti,zglobovi npr.ležanje,spavanje i AKTIVNU- obezbeđivanje stava posredstvom mišićne aktivnosti i to na dva načina:

Statički– statičkim kontrakcijama radi stabilizacije  zglobova ili suprostavljanju gravitaciji da bi se postigao pravilan odnos susednih segmenata  pri  zauzimanju i održanju stava.

Dinamičkisposobnost  energetski efikasne adaptacije tela pri izvođenju pokreta. To znači da za održavanjezdravog, prirodnog stava tela i sposobnost kretanja iz zauzete pozicije, mora da postoji koordinacija i ravnoteža između aktivnih i pasivnih snaga organizma i njihovog odnosa u okolini tj. prostoru. Ukoliko se taj balans naruši i telo ne uspe da se adaptira ili stanje predugo traje, dolazi do posturalnih disbalansa i  deformacija (npr: bol.povreda, udarac,dugotrajno sedenje). Posturalnim  disbalansima možemo nazvati sva odstupanja od standardne posturalne pozicije, odnosno deformacijama posture smatramo sve ono što narušava pravilnu poziciju našeg tela u bilo kojem položaju ili pri kretanju. Zapažamo ih od najranije dobi zbog nepravilne pokretljivosti i snage mišića, u radnom periodu zbog učestalih jednoličnih pokreta ili položaja (sedenja ili teškog fizičkog rada), ili u starosti sa koštano formiranim ograničenjima pokreta.

Nakon posturalne procene tražimo uzrok koji može biti u mišićima, ligamentima, ovojnicama, zglobnim telima ili kao posledica neke povrede ili operativnog zahvata.

Slika za postural

Zbog čega je procena posture važna?

Uobičajeno je da osoba oseti problem u određenom delu tela i pretpostavi da je upravo to deo koji treba tretirati. Da bi zaista olakšali bol i popravili pacijentovo stanje, neophodno je pronaći uzrok i njega tretirati. Obzirom na znanje, iskustvo i metode fizikalne i manualne terapije kojima raspolažemo, ne želimo da korisnika učinimo ovisnim o stalnoj rehabilitaciji simptoma, već je naš cilj (ako je moguće) trajno osposobiti osobu za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, poslovnih obaveza ili sportskih aktivnosti. Najbolju funkcionalnost možemo omogućiti onoj osobi, koju redovno pratimo.Ovakvim pristupom ne dozvoljavamomo da situacije posturalnih disbalansa usled dužeg trpljenja uvedemo u deformacije koje nas mogu onemogućiti da funkcionišemo...nećemo vam reći da trpite ili da i čekate da prođe,  već se borimo da bolove primirimo da bi mogli da menjamo loše obrazce  iz kojih se krećete,odmarate,radite.

ostali tekstovi

Centar TENS PLUS
ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju                             
Adresa: Knez Miletina 26  Beograd, Srbija
Telefoni: +381 11 3220 692,                   
3226 807, 3222 912,
Mob: 063/275 498