Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

Centar TENS PLUS
ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju                             
Adresa: Knez Miletina 26  Beograd, Srbija
Telefoni: +381 11 3220 692,                   
3226 807, 3222 912,
Mob: 063/275 498           

Pitanja i zakazivanje konsultacija This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

HOMEOSINATRIJA

      Homeosinatrija je sinteza homeopatije i akupunkture, tradicionalne ki-neske medicine. Koristi se za lečenje hroničnih bolesti i akutnih bolnih sin- droma, na taj način što se homeopatski lekovi potkožno uvode u akupunktur-nu tačku.

      Osnovni princip ovog lečenja glasi: Indikacije za homeopatski lek i aku- punkturnu tačku jesu identične i moraju odgovarati opštoj slici bolesti.

      Akupunktura i homeopatija su dva metoda lečenja koji aktiviraju regula- torne mehanizme organizma i uzajamno se dopunjuju, tako da efekat nije prosti zbir oba metoda nego je višestruko veći.

      Može se slobodno reći da postoji rastuće interesovanje lekara za izučava- nje homeosinatrije, jer njena primena brzo dovodi do zadovoljavajućih efekata, pri čemu ne postoji potreba za kompleksnom promenom pristupa lečenju, niti za promenom analitičkog mišljenja kod lekara koji već poznaju akupunkturu i homeopatiju.

       Na samoj seansi dozvoljava se upotreba više akupunkturnih tačaka, ali se preporučuje ograničavanje na one tačke za koje se unapred zna da su sinergične sa određenim homeopatskim preparatom. Postoji više tačaka na koje deluje jedan lek, kao i više lekova za jednu tačku, a izbor tačke i leka strogo je individualan, to jest prilagođen svakom pojedinom pacijentu.

       Za lečenje homeosinartrijom nema apsolutnih kontraindikacija pojedinih tačaka, ali se svakako ne koriste tačke koje su zabranjene za akupunkturu. Relativne kontraindikacije predstavljaju teške psihijatrijske bolesti, no ukoliko se lekar ipak odluči za primenu homeosinartrije, treba je vršiti pod budnim okom neuropsihijatra.

       Ako se pojave slučajevi alergije, što je izuzetno retko, preporučuje se drugi preparat koji je u direktnoj vezi sa akupunkturnom tačkom, a koji ne izaziva alergiju. Druga varijanta jeste izbor druge tačke sličnih indikacija i odgovarajućeg homeopatskog leka, pri čemu se uvek vodi računa o individu- alnosti pacijenta. Pravilno sprovedena homeosinartrija, uz poštovanje princi-pa akupunkture i homeopatije, ne dovodi do neželjenih efekata. Ortostatski poremećaji kod senzitivnih pacijenata mogu se izbeći tako što pacijent leži posle procedure, sve do potpune stabilizacije.

       Osnovne indikacije za primenu homeosinatrije jesu različiti funkcio-nalni poremećaji, akutni i hronični bolni sindromi, artralgije i periartralgije. Kao regulatorni metod lečenja, homeosinartrija ne daje naročite rezultate kod stanja koja karakteriše težak organski poremećaj ( npr. ciroza jetre ).

       Terapijska seansa uvek počinje anamnezom i pregledom pacijenta. Za-tim se vrši izbor odgovarajuće akupunkturne tačke i homeopatskog leka.

        Lek se uvodi u akupunkturnu tačku tankom insulinskom iglom ( G30 ) sasvim potkožno, u količini od 0,1 ml do 0,2 ml, sve do pojave papule veli- čine 0,5 cm. Potom se igla uvede dublje potkožno, gde se ostavi depo od 0,3 ml do 0,5 ml. Na taj način, lek se uvodi direktno u matriks, a izazvani nadra- žaj ima dejstvo na receptore akupunkturne tačke tokom dužeg vremenskog perioda. Terapija se primenjuje na obe strane tela, čak i kad su promene jed- nostrane.

        Homeosinatrija je relativno star metod, ali postoji pretpostavka da nije dovoljno poznat u našoj zemlji. Visoka efektivnost metoda, brz i postojan terapijski efekat, kao i praktično odsustvo štetnog dejstva, čine da homeo- sinartrija postane široko primenjen metod lečenja. Ovo naročito važi za leka- re koji nastoje da upotpune svoj arsenal dostupnih načina lečenja za paci-jente sa najrasprostranjenijim bolestima.

PRIMER LEČENJA HOMEOSINATRIJOM

LEČENJE: Detoksinizacija matriksa i limfnog sistema

                 HOMEOSINATRIJSKA ŠEMA:

                       TAČKA                              HOMEOPATSKI LEK

 1/   4.( R ) meridijan bubrega . . . . . . . . . . . . . . Equisetum

 2/ 41.( E ) meridijan želuca. . . . . . . . . . . . . . . . Graphites

 3/   5.( RP ) meridijan slezine i pankreasa. . . . . Silicea

 4/   3.( TR ) meridijan trojnog grejača. . . . . . . . Silicea

 5/   6.( J ) prednje – srednji meridijan . . . . . . . . Silicea 

 
 

Statistika sajta

Ukupno poseta
21.973.789

Pregledanih stranica
54.443.234

Danas poseta
898

Trenutno na sajtu
132

Vreme: 2017-03-29 17:03